DraS

Dramatické SnaženíVždycky jsem říkal, že se máme snažit mít pokoj,
jenže nejhorším nepřítelem pokoje je nicnedělání.

-Augusto Boal

Workshopy

Stojíme o to, aby se s divadlem fórum mohli seznámit i lidé mimo jádro naší skupiny. Proto pořádáme víkendové workshopy, jejichž cílem je rozvoj základních hereckých dovedností a zájmu o hru. Posléze se účastníci rozdělí do jedné nebo více skupin ve kterých připravují představení divadla fórum. Skupiny si pak hrají tato představení navzájem a střídavě plní roli herců a publika.

Workshopů divadla fórum máme za sebou už pět.