DraS

Dramatické SnaženíVždycky jsem říkal, že se máme snažit mít pokoj,
jenže nejhorším nepřítelem pokoje je nicnedělání.

-Augusto Boal

Představení divadla fórum

Představení divadla fórum je program na 45-90 minut, výjimečně i delší. Jeho podstatou je krátký konflikní příběh, kde je jedna postava utlačována ostatními. Tento příběh hrají herci poprvé pouze pro diváky. Poté se mohou diváci aktivně zapojit. Mohou představení přerušit a připomínkovat ho. Ovlivnit mohou ovšem pouze jednání hlavní, tedy utlačované postavy. V případě zájmu si mohou i její jednání vyzkoušet. Možné je prakticky všechno, nicméně je nutné brát ohled na kontext postavy. Ostatní herci improvizují reakce svých postav, opět s ohledem na kontext a na charaktery postav.

Zpracovali jsme již několik příběhů, které se dotýkali různých témat:

  • úmrtí v rodině
  • volba vysoké školy na nátlak rodičů
  • domácí násilí
  • šikana
  • preference jiného sourozence
  • přehnaná rodičovská péče

Tím ovšem repertoár vyčerpán není. Je možné požádat o představení na zakázku.

Máme zkušenosti s velmi rozmanitými publiky. U mladších diváků upřednosňujeme skupiny podobného věku. Usnadní volbu příběhu i vyrovnanost a přehlednost připomínek.

Představení divadla fórum nabízí divákovi rozvoj vlastních etických postojů ve vztahu k nějaké konkrétní situaci.